Raspored sati - zimski semestar 2020./2021.

Izmjene 20.10.2020.

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika: Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo: Preuzimanje

 

 

Raspored po grupama vježbi - zimski semestar 2020./2021.
 

Raspored studentica i studenata po grupama vježbi objavljen je na naslovnoj Moodle-stranici.
 

Zauzeće dvorana

Zauzeće dvorana izvan redovne satnice (rezervacije): Preuzimanje
Zauzeće dvorana redovnom satnicom: Preuzimanje
   

 

 

(Izvor: Google Maps)