Raspored sati - ljetni semestar 2019./2020.

Izmjene 10.3.2020.

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika: Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo: Preuzimanje

 

 

Raspored po grupama vježbi - ljetni semestar 2019./2020.
 

Raspored studentica i studenata po grupama vježbi objavljen je na naslovnoj Moodle-stranici.


Zauzeće dvorana
 

Zauzeće dvorana izvan redovne satnice (rezervacije): Preuzimanje
Zauzeće dvorana redovnom satnicom: Preuzimanje
Popis dvorana koje se koriste za nastavu: Preuzimanje

 

 

(Izvor: Google Maps)