Raspored sati - ljetni semestar 2018./2019.

 

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam: Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika: Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo: Preuzimanje

 

Raspored po grupama vježbi - ljetni semestar 2018./2019.

 

Raspored studenata i studentica po grupama vježbi objavljen je na naslovnoj Moodle-stranici. Mole se studentice i studenti da pročitaju napomene o rasporedu..


Zauzeće dvorana
 

Zauzeće dvorana izvan redovne satnice (rezervacije): Preuzimanje
Zauzeće dvorana redovnom satnicom: Preuzimanje
Popis dvorana koje se koriste za nastavu: Preuzimanje

 

 

(Izvor: Google Maps)