Suradnja s javnim i privatnim sektorom


Suradnjom s privatnim i javnim sektorom u području istraživanja, razvoja i inovacija, FGAG djeluje i kao spona između znanosti i privatnoga i javnog sektora.

  • Web-based Decision Support for Incident Situation in the Adriatic Sea (WDS-ISAS) State-of-the-art Web application called WDS-ISAS (currently under development and application is being tested by Croatian Coast Guard; project developed under UNIST-FGAG research activities funded my Ministry of Science, Education and Sports) (http://unistgis.maps.arcgis.com)
  • The Fisheries Geo-information System (GISR) - Surveillance, control and monitoring of the fishing vessels by application of the geo­graphic information system (GIS) for the supervision, control and monitoring of the mobile objects by application of the GPS technology, NAručitelj: Ministartsvo poljoprivrede RH, 2010.
  • Determination of refuge for ships in distress, Naručitelj: Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH, 2006-2009.
  • Analiza procesa miješanja u površinskim vodotocima, 2005; Naručitelj: Hrvatske vode
  • Analiza procesa i postupaka za predobradu otpadnih ulja i zauljenih voda, 2005; Naručitelj: BICRO - program razvoj na znanju utemeljenih poduzeća (RAZUM)
  • Višekriterijalna analiza isplativosti i odabira optimalnih lokacija malih HE - Proizvodno područje HE Jug, 2005; Naručitelj: HEP
  • Analiza širenja reaktivnog transporta utisnutog otpada iz naftnog rudarstva u duboke heterogene geološke formacije, 2005; Naručitelj: INA d.d.