Uprava


Dekan:

    Prof. dr. sc. Nikša Jajac (niksa.jajac@gradst.hr)

Prodekani / prodekanice:

    Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić, prodekan za studije građevinarstva (ivo.andric@gradst.hr)

    Prof. art. Dario Gabrić, prodekan za studije arhitekture i urbanizma (dario.gabric@gradst.hr)

    Doc. dr. sc. Martina Baučić, prodekanica za studij geodezije i geoinformatike (martina.baucic@gradst.hr)

    Izv. prof. dr. sc. Neno Torić, prodekan za znanost, inovacije i međunarodne odnose
    (neno.toric@gradst.hr)

    Izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić, prodekanica za upravljanje ljudskim resursima i kvalitetom
    (nikolina.zivaljic@gradst.hr)

    Prof. dr. sc. Alen Harapin, prodekan za tehnologiju, infrastrukturu i konkurentnost
    (alen.harapin@gradst.hr)

Glavna tajnica:

    Saša Delić, dipl. iur. (sasa.delic@gradst.hr)

Povjerenica za ECTS bodove:

    Izv. prof. dr. sc. Deana Breški (deana.breski@gradst.hr)

ERASMUS koordinator:

    Doc. dr. sc. Goran Baloević (goran.baloevic@gradst.hr)