Osnove urbanizma


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • opisati temeljne odrednice urbanističkog planiranja i projektiranja te interpretirati urbanističko planiranje kao složeni istraživački proces
  • navesti i interpretirati elemente koji utječu na oblikovanje urbanog prostora
  • opisati povijesni i teorijski aspekt ključnih sekvenci razvitka urbanog prostora
  • prepoznati i analizirati obilježja urbanog konteksta i procesa koji se u njemu odvijaju te interpretirati rezultate analitičkog procesa
  • demonstrirati osnovne projektantske alate potrebne za rješavanje prostornih problema i izazova u simuliranim ili stvarnim uvjetima