Ceste


Predavanja: prof. dr. sc. Dražen Cvitanić, izv. prof. dr. sc. Deana Breški

Vježbe: dr. sc. Biljana Maljković
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Izraditi projekt ceste izvan naselja do razine idejnog projekta uz potpuno razumijevanje uvjeta izbora elemenata trase (uvjeti terena, centrifugalne sile, bočni udari, horizontalna i vertikalna preglednost, proširenja, vitoperenje…)
  • Utvrditi te analizirati moguće varijante vođenja trase, procijeniti prednosti i mane pojedine varijante te izabrati varijantu koja bolje odgovara postavljenim kriterijima
  • Izraditi aproksimativni troškovnik radova javne ceste izvan naselja
  • Utvrditi lokacije te izabrati odgovarajuće uređanja za odvodnju površinskih, procjednih i podzemnih voda