Teorija prometnog toka


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Odabrati parametre prometnog toka potrebne za analize (vrijeme slijeda, kritična vremenska praznina, brzina slobodnog toka...)
  • Vrjednovati i razvijati analitičke modele prometnog toka nesemaforiziranih raskrižja
  • Vrjednovati i razvijati analitičke modele prometnog toka semaforiziranih raskrižja
  • Vrjednovati i razvijati analitičke modele prometnog toka kružnih raskrižja
  • Vrjednovati i razvijati analitičke modele prometnog toka vangradskih dionica  cesta
  • Vrjednovati i razvijati simulacijske modele prometnog toka.