Odabrana poglavlja hidrologije


Predavanja: prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić

Vježbe: dr. sc. Ana Kadić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati komponente bilance voda na slivu
  • Razlikovati i primjenjivati različite metode određivanja srednjih oborina na slivu
  • Razlikovati komponente hidrograma otjecanja
  • Analizirati krivulju protoka
  • Odrediti protok u vodotoku putem analitičke, grafoanalitičke metode te metode izotaha.