Vodni resursi krša


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Sintetizirati specifičnosti krškog područja u svrhu predlaganja i kreiranja mjera zaštite vodnih resursa
  • Formuliranje modela procjene stanja vodnih resursa u kršu
  • Prognozirati učinke pritisaka na vodne resurse u kršu
  • Povezati i poboljšati različita ponuđena rješenja na brojne praktične i teoretske probleme vezane s gospodarenjem vodama u krškim područjima.