Hidrologija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Opisati i analizirati komponente hidrološkog ciklusa
  • Primijeniti matematičko-statističke metode za rješavanje jednostavnih inženjersko-hidroloških problema
  • Sudjelovati u aktivnostima vezanim za prikupljanje, obradu i interpretaciju terenskih mjerenja.