Hrvatska arhitektura XX. stoljeća


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • analizirati i valorizirati ključne procese razvoja moderne hrvatske arhitekture
  • identificirati bitne segmente procesa arhitektonskog projektiranja na primjerima ključnih arhitektonskih realizacija predmetnog razdoblja na prostoru Hrvatske
  • razviti argumentiranu strukturu kriterija koji presudno utječu na primjeren projektantski odgovor na konkretnu arhitektonsku zadaću u različitim kontekstualnim uvjetima
  • analizirati vlastite arhitektonske projekte u skladu s osobnim kriterijskim diskursom i kreativnim poticajima koristeći se usvojenom argumentiranom strukturom kriterija