Suvremena arhitektura 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati i valorizirati ključne procese razvoja moderne arhitektonske paradigme;
  • prepoznati bitne segmente procesa arhitektonskog projektiranja na primjerima ključnih arhitektonskih realizacija predmetnog razdoblja;
  • analizirane primjere arhitektonskih realizacija uspostaviti argumentiranu strukturu kriterija koji presudno utječu na primjeren projektantski odgovor na konkretnu arhitektonsku zadaću;
  • primjenjivati takvu analizu u vlastitim arhitektonskim projektima u skladu s osobnim kriterijskim diskursom i kreativnim poticajima.