Matematika I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem Teams-platforme.


Očekivani ishodi učenja

  • Prikazati u trodimenzionalnome koordinatnom sustavu točke, vektore, pravce i ravnine;
  • Odrediti nepoznate vektore, pravce i ravnine na temelju njihovih zadanih/traženih svojstava i/ili međusobnoga položaja u prostoru;
  • Objasniti i grafički ilustrirati osnovne pojmove i svojstva realne funkcije realne varijable;
  • Odrediti prirodno područje definicije zadane kompozicije osnovnih realnih funkcija realne varijable;
  • Odrediti i geometrijski protumačiti limes eksplicitno zadane realne funkcije realne varijable;
  • Odrediti i geometrijski protumačiti derivaciju eksplicitno zadane realne funkcije realne varijable;
  • Ispitati tijek i skicirati kvalitativni graf eksplicitno zadane realne funkcije realne varijable (nul-točke, asimptote, ekstremi).