Službe


1. Dekanat

    Saša Delić, dipl. iur., glavna tajnica - rukovoditeljica Dekanata (sasa.delic@gradst.hr)

Upravno-pravna služba

   Maja Lončar, dipl. iur., voditeljica upravno-pravne službe (maja.loncar@gradst.hr)
   Sanja Trogrlić, dipl. ing. građ. (sanja.trogrlic@gradst.hr)
   Vini Mihačić (vini.mihacic@gradst.hr)

Studentska služba (referada)

   Milka Urlić, dipl. oec. (milka.urlic@gradst.hr)
   Ivana Blagaić, dipl. oec. (ivana.blagaic@gradst.hr)
   Marijana Papić, dipl. oec. (marijana.papic@gradst.hr)

Financijsko-materijalna služba (računovodstvo)

   dr. sc. Ante Tolj, dipl. oec., voditelj financijsko-materijalne službe (ante.tolj@gradst.hr)
   Antonija Peša, mag. oec. (antonija.pesa@gradst.hr)
   Valentina Kuzmanić, mag. oec. (valentina.kuzmanic@gradst.hr)
   Suzana Kronja, dipl.oec. (suzana.kronja@gradst.hr)

Informatička služba

   Ana Vlainić, dipl. ing. el., voditeljica računskog centra (ana.vlainic@gradst.hr)
   Alen Domazet, mag. ing. comp. (alen.domazet@gradst.hr)

Služba za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju

  Petra Šimundić, dipl. oec., voditeljica službe za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju (petra.simundic@gradst.hr)

Tehnička i pomoćna služba

   Dejan Bradanović, ing., Voditelj Tehničke službe (dejan.bradanovic@gradst.hr)
   Marijan Banić
   Jakica Bartulović
   Tatjana Bogdan
   Tonka Pavić
   Vedrana Čikeš
   Srđan Jelača
   Igor Kažimir
   Marijana Kuko
   Nada Mula
   Vedrana Tušek (vedrana.tusek@gradst.hr)
   Ivanka Zagorac
   Ana Matas

2. Knjižnica

   Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž., voditeljica knjižnice (dijana.erceg@gradst.hr)
   Nikolina Škorić, prof., dipl. knjiž. (nikolina.skoric@gradst.hr)

3. Laboratoriji

   izv. prof. dr. sc. Goran Baloević, šef Laboratorija (goran.baloevic@gradst.hr)
   Nenad Petković (nenad.petkovic@gradst.hr)
   Krešimir Vranješ (kresimir.vranjes@gradst.hr)
   Stipe Rađa (stipe.rada@gradst.hr)

4.  Ured za istraživanje i razvoj, objedinjeno upravljanje istraživačko razvojnim kapacitetima

   Anđelko Šegvić, dipl. iur. (andjelko.segvic@gradst.hr)
   Šime Vulić, dipl. arh. i povj. umj., viši stručni referent za EU projekte (sime.vulic@gradst.hr)
   Tanja Jaman, oec., projektni administrator (tanja.jaman@gradst.hr)