Službe

 

1. Dekanat

    Saša Delić, dipl. iur., glavna tajnica - rukovoditeljica Dekanata (sasa.delic@gradst.hr)

Upravno-pravna služba

   Maja Lončar, dipl. iur., voditeljica upravno-pravne službe (maja.loncar@gradst.hr)
   Anđelko Šegvić, dipl. iur. (andjelko.segvic@gradst.hr)
   Sanja Trogrlić, dipl. ing. građ. (sanja.trogrlic@gradst.hr)
   Vini Mihačić (vini.mihacic@gradst.hr)

Studentska služba (referada)

   Milka Urlić, dipl. oec. (milka.urlic@gradst.hr)
   Ivana Blagaić, dipl. oec. (ivana.blagaic@gradst.hr)
   Marijana Papić, dipl. oec. (marijana.papic@gradst.hr)

Financijsko-materijalna služba (računovodstvo)

   Tomislav Milat, dipl. oec., voditelj financijsko-materijalne službe (tomislav.milat@gradst.hr)
   Antonija Peša, mag. oec. (antonija.pesa@gradst.hr)
   Valentina Kuzmanić, mag. oec. (valentina.kuzmanic@gradst.hr)
   Antonia Čikeš, mag. oec. (antonia.cikes@gradst.hr)

Informatička služba

   Ana Vlainić, dipl. ing. el., voditeljica računskog centra (ana.vlainic@gradst.hr)
   Alen Domazet, mag. ing. comp. (alen.domazet@gradst.hr)
   Mario Parat, bacc. oec. (mario.parat@gradst.hr)

Služba za podršku u provedbi projekata

   Ana Lipovac, dipl. oec., stručni suradnik za europske projekte (ana.lipovac@gradst.hr)
   Suzana Kronja, dipl. oec., projektni administrator (suzana.kronja@gradst.hr)
   Šime Vulić, dipl. arh. i povj. umj., projektni administrator (sime.vulic@gradst.hr)

Služba za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju

  Petra Šimundić, dipl. oec., voditeljica službe za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju (petra.simundic@gradst.hr)

Tehnička i pomoćna služba

   Matko Čikeš, voditelj tehničke službe (matko.cikes@gradst.hr)
   Jakica Bartulović
   Tatjana Bogdan
   Tonka Bojčić
   Vedrana Čikeš
   Srđan Jelača
   Marijana Kuko
   Stipan Marinić
   Marijan Banić
   Nada Mula
   Vedrana Tušek (vedrana.tusek@gradst.hr)
   Acilija Vuletić
   Ivanka Zagorac
  

2. Knjižnica

   Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž., voditeljica knjižnice (dijana.erceg@gradst.hr)
   Nikolina Škorić, prof., dipl. knjiž. (nikolina.skoric@gradst.hr)
 

3. Laboratoriji

   Dr. sc. Vladimir Divić, dipl. ing. građ., voditelj laboratorija - docent (vladimir.divic@gradst.hr)
   Nenad Petković (nenad.petkovic@gradst.hr)
   Krešimir Vranješ (kresimir.vranjes@gradst.hr)
   Stipe Rađa (stipe.rada@gradst.hr)