Pitanja i odgovori

Koji su termini Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam?

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti se održava krajem lipnja, a termini se objavljuju na mrežnoj stranici Fakulteta i Postani student.


Treba li poslati prijavu na Fakultet za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti iako je prijavljena putem mrežne stranice Postani student?

Obrazac za prijavu se ispunjava online u naznačenom razdoblju, a prema objavljenoj uputi na mrežnoj stranici Fakulteta. 


Koji je pribor potreban za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam?

Pribor osigurava Fakultet. 


Koji su kriteriji kod plaćanja školarine pri upisu na višu godinu?

Kriteriji se utvrđuju Odlukom Fakulteta temeljem odluke Sveučilišta u Splitu o plaćanju participacije u troškovima studija za odnosnu akademsku godinu koja se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.


Koji su uvjeti prijelaza s drugih visokih učilišta? 

Sukladno Pravilniku o studijima i sustavu studiranja Fakulteta moguć je prijelaz s istovrsnog studija drugog visokog učilišta u Republici Hrvatskoj prije početka akademske godine.


Kolika je participacija školarine prilikom prijelaza s drugog visokog učilišta?

Participacija školarine iznosi 1.061,78 eura za studente "prijelaznike".


Gdje treba dostaviti zamolbe za prijelaz, priznavanje ispita, mirovanje godine?

Pismene zamolbe s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno putem službe protokola ili pismenom pošiljkom, a sve prema fakultetskom Pravilniku o studijima i sustavu studiranja.


Pod kojim uvjetima student može zatražiti mirovanje semestra ili akademske godine?

Student/ica ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme trudnoće, do 1 godine starosti djeteta, za vrijeme bolesti i u drugim opravdanim slučajevima. Detalji se mogu vidjeti u fakultetskom Pravilniku o studijima i sustavu studiranja na mrežnoj stranici Fakulteta.


Je li moguće promijeniti izborni kolegij odabran pri upisu u semestar?

Za promjenu izbornoga kolegija potrebno je uputiti pismeni zahtjev prodekanu za predmetni studij putem službe protokola.


Je li moguće promijeniti grupu na godini studiranja? 

U dogovoru s kolegama i predmetnim nastavnikom moguće je promijeniti grupu, ukoliko se ne preklapa raspored predavanja/vježbi s drugim kolegijima.


Koji su uvjeti upisa u višu godinu studiranja?

Uvjeti upisa nalaze se u studijskom programu koji je dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta, a posebno se objavljuje prije upisa u semestar.


Hoće li se održati "Dekanski rok"?

O donošenju Odluke o održavanju dodatnog ispitnog termina odlučuje Fakultetsko vijeće.


Koliko ranije moramo predati uvezane Diplomske radove na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo?

Jedan uvezani primjerak Diplomskog rada treba predati u studentsku referadu najkasnije sedam dana prije dana obrane.


Tko može biti komentor na Diplomskom radu na sveučilišnom diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam?

Komentor/ica može biti osoba znanstvenog ili znanstveno - nastavnog profila iz redova znanstveno - nastavnog ili znanstvenog kadra.


Može li se prijepis ocjena dobiti na engleskom jeziku?

Moguće je dobiti izvadak iz dopunske isprave na engleskom jeziku.


Što trebam napraviti kad izgubim studentsku iskaznicu?

Potrebno je popuniti obrazac koji se dobije u studentskoj referadi te izvršiti uplatu prema izdanom računu u iznosu od 11,70 eura.


Postoji li izvanredni studij?

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu se izvode samo redoviti studiji.


Kome se treba obratiti ako ocjena nije upisana u Studomat?

Treba se javiti predmetnom nastavniku/ici.


Tko izdaje uputnice za Stručnu praksu?

Uputnice za Stručnu praksu izdaje predmetni nastavnik kolegija Stručna praksa koji se izvodi na stručnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo.