Katedra za geometriju


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Nacrtna geometrija
Primijenjena geometrija
I.
 

II.
30+30
30+30
5,0
5,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Osnove projiciranja I
Osnove projiciranja II
I.
 

II.
30+30
30+30
5,0
5,0
Sveučilišni prijediplomski 
studij Geodezija i geoinformatika
Računalna geometrija   II. 30+30 5,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Nacrtna geometrija   II. 30+30 5,0