Nacrtna geometrija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Definiratii konstruirati krivulje 2. stupnja (konike) koristeći i vezana preslikavanja.
  • Koristiti važeće zakonitosti pri paralelnom projiciranju elemenata 3-d prostora na 2-D medij.
  • Vizualizirati u 3-D prostoru objekte predočene paralelnim projekcijama na 2-D mediju.
  • Mongeovom metodom projiciranja konstruirati 0,1,2,3-D objekte u općim i posebnim položajima prema ravninama projekcija.
  • Aksonometrijskim metodama konstruirati 3-D sliku objekta zadanog Mongeovim parom projekcija.
  • Riješiti natkrivanje objekata pomoću krovnih ravnina jednakog nagiba u slučaju jednostavnog krovišta ili krovišta s vanjskim, odnosno unutarnjim zaprekama.
  • Opisati metodu kotirane projekcije te i u njoj interpretirati važeće zakonitosti paralelnih projiciranja.
  • Metodom slojnica riješiti osnovne tipove trasiranja prometnica.
  • Prepoznati zakonitosti pojedinih metoda projiciranja, primijeniti ih u konstruktivnim zadaćama neovisno o korištenim alatima.
  • Izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.