Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo - Završni rad
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo - Završni rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Završni rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo i stručnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo.

Upute za izradu Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 1 - Zamolba za dodjelu Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 2 - Zadatak za Završni rad Preuzimanje
Obrazac 3 - Naslovna i uvodne stranice Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 4 - Obrazac osn. podataka za pohranu u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Obrazac 5 - Izjava suglasnosti o pohrani u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje

 

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo - Diplomski rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Diplomski rad na  sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo.

Odluka o izmjenama i dopunama Protokola o diplomskom radu novo Preuzimanje
Odluka o izmjenama i dopunama Protokola o diplomskom radu Preuzimanje
Izmjene i dopune Protokola o Diplomskom radu Preuzimanje
Protokol o Diplomskom radu Preuzimanje
Obrazac 1 - Zamolba za dodjelu Diplomskog rada Preuzimanje
Obrazac 2 - Zadatak za Diplomski rad Preuzimanje
Obrazac 3 - Mišljenje mentora o Diplomskom radu Preuzimanje
Obrazac 4 - Prijedlog za imenovanje povjerenstva za obranu Preuzimanje
Obrazac 5 - Izjava suglasnosti o pohrani u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Obrazac 6 - Obrazac osn. podataka za pohranu u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Predložak 1 - Naslovnica diplomskog rada Preuzimanje

 

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam - Završni rad

Protokol o Završnom radu Preuzimanje

 

Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam - Diplomski rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Diplomski rad na sveučilišnom diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam.

Protokol o Diplomskom radu (2023.) Preuzimanje
Protokol o Diplomskom radu (2018.) Preuzimanje
Protokol o Diplomskom radu (2016.) Preuzimanje
Prilog 2 - Obrazac osn. podataka za pohranu u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Prilog 3 - Izjava suglasnosti o pohrani u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje

 

Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva - Diplomski rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za diplomski rad na Sveučilišnom dodiplomskom studiju građevinarstva.

Predložak 1 - Naslovnica diplomskog rada Preuzimanje
Predložak 2 - Tekst diplomskog rada Preuzimanje