Studentska služba (referada)

 

Radno vrijeme sa studentima: ponedjeljak-petak, 10-13 h

Telefon: (021) 303-303, (021) 303-375

e-mail: referada@gradst.hr

IBAN: HR3724070001100579623

Poziv na broj:
- Građevinarstvo:
- Arhitektura:
- Geodezija:
HR07 1001-19
HR07 1001-51
HR07 1001-78

Dokumenti i obrasci

 

Odluka Sveučilišta o visini školarine za akad. 2019./20. god. Preuzimanje
Odluka Fakulteta o visini školarine za akad. 2019./20. god. Preuzimanje
Izmjena i dopuna Odluke Fakulteta o visini školarine za akad. 2019./20. god. Preuzimanje
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada Preuzimanje
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2019./ 2020. god. na DSSG Preuzimanje
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2019./ 2020. god. na DSSA Preuzimanje
Predmeti i Povjerenstva za završni rad na PSSG i SSG za akad. 2019./2020. Preuzimanje
Odluka za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  - razlikovni predmeti Preuzimanje
Obrazac za pristup Internetu Preuzimanje
Prijepis ocjena za sve studije po Bolonji Preuzimanje
Evidencija o radu demonstratora Preuzimanje
Obrazac za prijavu Diplomskog rada na DSSA - F3/I Preuzimanje

 

 

Obavijest o upisu, upisni list, popisi predmeta i nositelja predmeta
 

Obavijest o upisu (za sve studije) Preuzimanje  
Upisni list (za sve studije) Preuzimanje
Zamolba za dodjelu kolegija za Završni rad Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 2. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 4. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 6. semestar Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 2. semestar Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 4. semestar Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - 4 semestar - izborni kolegiji Preuzimanje  
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 2. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 4. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 6. semestar Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 2. semestar Preuzimanje
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 4. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika - 2. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika - 4. semestar Preuzimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika - 6. semestar Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - 2. semestar Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - 4. semestar Preuzimanje
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - 6. semestar Preuzimanje