Studentska služba (referada)

 

Radno vrijeme sa studentima: ponedjeljak-petak, 10-13 h

Telefon: (021) 303-303, (021) 303-375, (021) 303-302

e-mail: referada@gradst.hr

IBAN: HR3724070001100579623

Poziv na broj:
- Građevinarstvo:
- Arhitektura:
- Geodezija:
HR00 2001 - OIB studenta
HR00 2002 - OIB studenta
HR00 2003 - OIB studenta

Dokumenti i obrasci

 

Odluka Fakulteta o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku 2021./2022. god. Preuzimanje  
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji studenata u troškovima studija za akad. 2021./2022. god. Preuzimanje  
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada za akad. 2021./2022. god. Preuzimanje  
Odluka o odobravanju nastavka studija studentima koji gube pravo studiranja na Fakultetu Preuzimanje  
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2021./2022. na DSSA Preuzimanje  
Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave Preuzimanje  
Izmjena i dopuna Odluke Fakulteta o visini školarine za akad. 2021./2022. god. Preuzimanje
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2021./ 2022. god. na DSSG Preuzimanje
Predmeti i Povjerenstva za završni rad na PSSG i SSG za akad. 2021./2022. Preuzimanje
Odluka za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  - razlikovni predmeti Preuzimanje
Uvjeti upisa razlikovnih kolegija na DSSG za akad. 2021./2022. god. Preuzimanje
Obrazac za pristup Internetu Preuzimanje
Prijepis ocjena za sve studije po Bolonji Preuzimanje
Evidencija o radu demonstratora Preuzimanje
Obrazac za prijavu Diplomskog rada na DSSA - F3/I Preuzimanje