Studentska služba (referada)

 

Radno vrijeme sa studentima: ponedjeljak-petak, 10-13 h

Telefon: (021) 303-303, (021) 303-375, (021) 303-302

e-mail: referada@gradst.hr

IBAN: HR3724070001100579623

Poziv na broj:
- Građevinarstvo:
- Arhitektura:
- Geodezija:
HR07 1001-19
HR07 1001-51
HR07 1001-78

Dokumenti i obrasci

 

Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave Preuzimanje  
Odluka o odobravanju nastavka studija studentima koji gube pravo studiranja na Fakultetu Preuzimanje  
Odluka Sveučilišta o visini školarine za akad. 2020./2021. god. Preuzimanje
Odluka Fakulteta o visini školarine za akad. 2020./2021. god. Preuzimanje
Izmjena i dopuna Odluke Fakulteta o visini školarine za akad. 2020./2021. god. Preuzimanje
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada Preuzimanje
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2020./ 2021. god. na DSSG Preuzimanje
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2020./ 2021. god. na DSSA Preuzimanje
Predmeti i Povjerenstva za završni rad na PSSG i SSG za akad. 2020./2021. Preuzimanje
Odluka za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  - razlikovni predmeti Preuzimanje
Odluka o upisu razlikovnih predmeta na DSSG za akad. 2020./2021. god. Preuzimanje
Obrazac za pristup Internetu Preuzimanje
Prijepis ocjena za sve studije po Bolonji Preuzimanje
Evidencija o radu demonstratora Preuzimanje
Obrazac za prijavu Diplomskog rada na DSSA - F3/I Preuzimanje