Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam

 


Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu uz sudjelovanje nastavnika Fakulteta kao i nastavnika drugih visokih učilišta Sveučilišta u Splitu, sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemnih gostujućih sveučilišnih nastavnika i traje dvije akademske godine (četiri semestra).

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.


Na sveučilišnom diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam stječe se 120 ECTS bodova. Kandidati koji završe sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij arhitekture na visokim učilištima koja provode taj studij.

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Arhitektura i urbanizam stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma.

Magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture osposobljen/a je za sve poslove u području arhitektonske djelatnosti u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (kompetencije koje po dosadašnjim zakonima odgovaraju zvanju diplomirani inženjer arhitekture):

  • izrada arhitektonskih projekata i poslovi vezani za funkciju glavnog projektanta (u skladu sa Zakonom o gradnji)
  • izrada dokumenata prostornog uređenja
  • izrada projektne dokumentacije na području zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa
  • poslovi vezani uz konzalting i inženjering u graditeljstvu (upravljanje projektima, programiranje, projektne i programske studije, investicijske studije, stručni nadzor nad izvođenjem, rukovođenje gradilištem i organizacijom građenja)
  • rad u stručnim službama lokalne i državne uprave
  • nastavni rad na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini
  • ostali poslovi.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
N. Kezić, J. Kalajžić Diplomski studio 1 GAS711 30+90 15,0
H. Njirić Suvremena arhitektura GAT711 30+0 2,0
K. Marasović, S. Perojević Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 1 GAV711 30+30 5,0
A. Šverko Istraživanje u urbanističkom planiranju GAU711 15+15 2,0
H. Bartulović Prostorno planiranje 1 GAU713 30+0 2,0
N. Jajac Upravljanje projektom GAL711 30+0 2,0
II. semestar
T. Plejić, D. Peračić Diplomski studio 2 GAS712 30+90 15,0
D. Tušek Hrvatska arhitektura XX. stoljeća GAT712 30+0 2,0
K. Marasović, S. Perojević Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 2 GAV712 30+30 5,0
H. Bartulović Urbani dizajn GAU712 30+0 2,0
A. Grgić Prostorno planiranje 2 GAU714 30+0 2,0
N. Jajac Planiranje graditeljskih investicija GAL712 30+0 2,0
III. semestar
S. Randić Diplomski studio 3 GAS811 30+90 15,0
N. Kezić Interijer GAS812 30+30 5,0
S. Matijević Barčot Teorija arhitekture GAT811 30+0 2,0
S. Golem Urboekonomija GAU811 30+0 2,0
S. Stanić Socio-urbana istraživanja prostora GAU715 30+0 2,0
H. Bartulović Integralna zaštita prostora GAJ811 30+0 2,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX911   30,0
Izborni kolegiji:
H. Bartulović BIM GAS713 10+20 1,0
N. Kezić Stručna praksa GAS714   2,0
K. Marasović Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 3 GAV811 15+15 2,0
D. Gabrić, A. Grgić, H. Bartulović Međunarodna urbanističko-arhitektonska radionica  GAU716   2,0
D. Gabrić Složeni urbanističko-arhitektonski sklopovi GAU717 30+0 2,0
D. Breški Strani jezik GAA711 15+15 1,0

 

Dokumenti