Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

 
Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo izvodi se na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Nastavni plan sastoji se od obveznog i izbornog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.
 

 

Na sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo stječe se minimalno 180 ECTS bodova.

Kandidat koji završi ovu razinu studija stječe uvjet za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo.
Također može nastaviti studirati na sveučilišnim i stručnim diplomskim studijima iz polja Građevinarstvo i drugih polja unutar područja tehničkih znanosti, prema uvjetima za upis koja određuju visoka učilišta koja provode te studije.

 

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (univ. bacc. ing. aedif.).

 

Sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka građevinarstva:

  • stječe osnovne kompetencije za rad na određenim poslovima i zadacima u građevinskoj privredi te temeljna znanja koja mu/joj omogućavaju praćenje diplomskih studija građevinarstva te različitih programa cjeloživotnog obrazovanja
  • tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih inženjerskih problema u građevinarstvu te njihovog rješavanja do određene razine
  • osposobljen/a je za dimenzioniranje jednostavnih građevinskih konstrukcija ili dijelova složenijih konstrukcija na statička opterećenja koristeći suvremene računarske alate za provedbu proračuna te za suradničke poslove u izradi i razradi projektne i tehničke dokumentacije u području konstrukcija, hidrotehnike i prometnica
  • osposobljen/a je za organizaciju građenja i vođenje manjih građevinskih zahvata te suradničke poslove u planiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju većih građevina
  • osposobljen/a je za suradničke poslove u radu stručnih službi komunalnih tvrtki, lokalne i državne uprave.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
J. Sedlar Matematika I GAB001 60+60 10,0
N. Leder Fizika GAB002 30+30 5,0
M. Andrić / N. Lovričević Nacrtna geometrija GAC001 30+30 5,0
T. Vlahović Osnove geologije i petrografije GAG001 30+15 3,5
J. Sedlar Uporaba računala GAB003 15+45 3,5
K. Marasović Uvod u graditeljstvo GAU001 30+0 2,0
II. semestar
S. Ivelić Bradanović Matematika II GAB004 60+60 10,0
S. Ivelić Bradanović Vjerojatnost i statistika GAB005 30+30 5,0
M. Andrić / N. Lovričević Primijenjena geometrija GAC002 30+30 5,0
Ž. Nikolić Mehanika I GAO001 30+45 6,0
T. Duplančić-Leder Geodezija GAF001 30+30 5,0
III. semestar
M. Nikolić Mehanika II GAD101 45+30 6,0
M. Galić Otpornost materijala I GAR101 45+30 6,0
B. Trogrlić Građevna statika I GAO101 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali I GAN101 60+30 7,0
V. Denić-Jukić Hidrologija GAI101 30+30 5,0
  Izborni predmeti (min. 2 ECTS)      
Izborni predmeti III. semestra
S. Ivelić Bradanović Osnove programiranja GAB101 15+30 2,0
N. Jajac Osnove prava u graditeljstvu GAA004 30+15 2,0
N. Jajac Menadžment ljudskih resursa u građevinarstvu GAA005 30+15 2,0
IV. semestar
M. Galić Otpornost materijala II GAR102 30+30 5,0
B. Trogrlić Građevna statika II GAO102 45+30 6,0
D. Bojanić Hidromehanika GAH101 45+45 7,0
N. Štambuk Cvitanović, P.  Miščević Mehanika tla i temeljenje GAG101 45+30 6,0
V. Perković-Jović Elementi visokogradnje GAM001 30+30 5,0
V. semestar
A. Harapin, M. Smilović Zulim Osnove betonskih konstrukcija GAE201 60+30 7,0
I. Boko, N. Torić Osnove drvenih konstrukcija GAP201 30+30 5,0
N. Ostojić-Škomrlj Proizvodnja u građevinarstvu GAL001 30+15 4,0
I. Andrić Vodoopskrba i kanalizacija GAJ201 30+30 5,0
N. Ostojić-Škomrlj Organizacija građenja GAL101 45+15 5,0
D. Cvitanić, D. Breški Ceste GAF101 30+30 5,0
VI. semestar
I. Boko Osnove metalnih konstrukcija GAP202 45+30 6,0
  Izborni predmeti (min. 18 ECTS)
  Završni rad GAX201   5,0
Izborni predmeti VI. semestra
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
D. Matešan, A. Harapin Mostovi GAE202 30+30 5,0
V. Srzić, M. Galešić Divić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
N. Jajac Osnove poslovne ekonomije GAL002 30+15 3,0
I. Škarica Engleski jezik GAA001 15+15 2,0
N. Jajac Stručna praksa I GAL003   2,0
P. Miščević, G. Vlastelica Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0

 

Dokumenti