Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo - smjer Konstrukcije

 

Voditelj smjera: prof. dr. sc. Alen Harapin


Ishodi učenja

Završetkom studijskog programa i stjecanjem kvalifikacije student/ica je osposobljen/a za:

 • projektiranje i proračun srednje složenih betonskih konstrukcija
 • ocjenu dinamičkih svojstava i proračun srednje složenih konstrukcija na potres
 • projektiranje i proračun srednje složenih geotehničkih građevina
 • formuliranje jednadžbi matematičke fizike na inženjerskim zadaćama, te njihovo rješavanje u zatvorenom obliku ili numeričkim metodama
 • projektiranje i proračun srednje složenih metalnih konstrukcija
 • rješavanje problema stabilnosti građevinskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih armirano-betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih metalnih konstrukcija
 • ocjenu pouzdanosti nosivih konstrukcija suvremenim probabilističkim metodama
 • projektiranje i proračun prednapetih betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun zidanih konstrukcija
 • procjenu proizvodnje temeljem standardnih pokazatelja, procjenu tvrtke temeljem bilance i ocjenu investicijskih pothvata
 • projektiranje i proračun složenih betonskih mostova
 • projektiranje i proračun složenih metalnih mostova

Osim nabrojanih, student/ica stječe i dodatne kompetencije ovisno o položenim izbornim predmetima tijekom studija.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
A. Harapin, N. Grgić Betonske konstrukcije I GAE701 30+30 5,0
Ž. Nikolić Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo GAO701 30+15 4,0
P. Miščević, G. Vlastelica Geotehničko inženjerstvo GAG703 30+30 5,0
A. Munjiza Stabilnost konstrukcija GAO702 54+6 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije I GAP701 45+30 6,0
II. semestar
M. S. Zulim, B. Trogrlić Zidane konstrukcije GAE702 30+30 5,0
D. Matešan, N. Grgić Prednapeti beton GAE703 30+30 5,0
 A. Harapin, N. Grgić Betonske konstrukcije II GAE704 30+30 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije II GAP702 30+30 5,0
V. Divić, N. Torić Pouzdanost konstrukcija GAP703 30+30 5,0
  Izborni predmet - slobodan izbor     5,0
III. semestar
N. Jajac Poslovanje i investicije u građevinarstvu GAL702 30+30 5,0
D. Matešan Betonski mostovi GAE801 30+30 5,0
I. Boko, I. Uzelac Glavinić Metalni mostovi GAP801 30+30 5,0
  Izborni predmeti - dogovor s mentorom     15,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX801   30,0

 

Izborni predmeti (za sve smjerove)

Popis svih izbornih predmeta možete preuzeti ovdje.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
D. Cvitanić, D. Breški Cestovna čvorišta GAF801 30+30 5,0
D. Breški, I. Škarica Engleski jezik GAA003 30+30 5,0
B. Trogrlić Fizika zgrade GAO706 30+30 5,0
I. Andrić Gospodarenje komunalnim krutim otpadom GAJ703 30+30 5,0
D. Cvitanić, D. Breški Gradske prometne površine GAF802 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
D. Jukić Hidrologija krša GAI703 45+30 5,5
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
M. Nikolić, A. Harapin Izvođenje građevinskih konstrukcija GAE706 30+30 5,0
G. Baloević, N. Grgić Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi GAN703 30+30 5,0
N. B. Kurbaša, V. Kozulić Konstrukcije povijesnih građevina GAD703 30+30 5,0
A. Harapin, M. Galić Kućne instalacije GAM701 30+30 5,0
G. Baloević, G. Vlastelica Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala GAN702 30+30 5,0
V. Srzić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
N. Jajac Management u građevinarstvu GAL703 45+15 5,0
D. Jukić Modeliranje kakvoće površinskih voda GAI706 30+30 5,0
D. Matešan, A. Harapin Mostovi GAE202 30+30 5,0
A. Harapin, D. Matešan Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija GAE803 30+30 5,0
P. Miščević Numeričko modeliranje u geotehnici GAG803 30+30 5,0
A. Munjiza Osnove simulacijskog inženjerstva GAO801 45+15 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Poboljšanje temeljnog tla GAG802 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Posebne drvene konstrukcije GAP704 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Potporne građevine i građevne jame GAG801 30+30 5,0
A. Munjiza Primijenjeno simulacijsko inženjerstvo GAO802 45+15 5,0
T. Duplančić - Leder Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima GAF002 30+30 5,0
R. Andričević Primjena stohastičkih metoda GAK803 30+30 5,0
B. Trogrlić, I. Balić Projektiranje konstrukcija računalom GAO705 30+30 5,0
N. Grgić, I. Uzelac Glavinić Spregnute konstrukcije GAE705 30+30 5,0
N. Jajac Stručna praksa II GAL706   2,0
N. Jajac Sustavi odlučivanja u građevinarstvu GAL704 45+15 5,0
M. Smilović Zulim, N. Torić Trajnost konstrukcija GAE802 30+30 5,0
V. Kozulić, M. Nikolić Tuneli i podzemne građevine GAD704 30+30 5,0
N. Jajac Upravljanje izgrađenim okolišem GAA708 30+15 5,0
K. Rogulj Upravljanje projektima GAL705 45+15 5,0
V. Denić Jukić Urbana hidrologija GAI705 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0