Odbori i povjerenstva


Odbor za unaprjeđenje kvalitete

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Domagoj Bendić, student   Božena Jurko, studentica


Odbor knjižnice

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.   Nikolina Škorić, dipl. knjiž.
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
 Doc. dr. sc. Snježana Perojević   Doc. dr. sc. Sanja Matijević-Barčot
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder
 Klara Goreta, studentica   Matea Ramljak, studentica


Povjerenstvo za studije građevinarstva

 Članovi   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević   Prof. dr. sc. Sandra Juradin
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Prof. dr. sc. Željana Nikolić
 Božena Jurko, studentica   Ivan Delaš, student

 
Povjerenstvo za studije arhitekture i urbanizma

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. art. Dario Gabrić   Doc. dr. sc. Sanja Matijević-Barčot
 Doc. dr. sc. Ana Grgić   Izv. prof. art. Dinko Peračić
 Prof. dr. sc. Katja Marasović   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Prof. dr. sc. Mirela Galić
 Dea Dragičević, studentica   Krešimir Pauk, studentica

 
Povjerenstvo za studij Geodezija i geoinformatika

 Članovi/članice   Zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar
 Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović
 Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović   Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj
 Andjela Baković, studentica   Dina Ujević, studentica

 
Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

i stručni prijediplomski studij Građevinarstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Prof. dr. sc. Ivica Boko
 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Izv. prof. dr. sc. Maja Andrić   Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
 Izv. prof. dr. sc. Deana Breški   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Prof. dr. sc. Mirela Galić   Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić


Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Doc. dr. sc. Snježana Perojević   Doc. dr. sc. Sanja Matijević-Barčot
 Prof. dr. sc. Katja Marasović   Doc. dr. sc. Ana Grgić
 Prof. dr. sc. Željana Nikolić   Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić


Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika

 Članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar


Povjerenstvo za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Članovi/članice Zamjenici/zamjenice
Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić  Izv. prof. dr. sc. Deana Breški
Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić  Prof. dr. sc. Nikša Jajac
Prof. dr. sc. Željana Nikolić  Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić
Prof. dr. sc. Alen Harapin  Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
Prof. dr. sc. Predrag Miščević  Prof. dr. sc. Damir Jukić


Povjerenstvo za upis na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

 Članovi/članice   Zamjenici
 Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović   Prof. art. Neno Kezić
 Prof. dr. sc. Katja Marasović   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Prof. dr. sc. Željana Nikolić   Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić
 Izv. prof. art. Dinko Peračić   Prof. art. Dario Gabrić


Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija građevinarstva

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Prof. dr. sc. Predrag Miščević
 Prof. dr. sc. Boris Trogrlić   Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Izv.prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim
 Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić


Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija arhitekture i urbanizma

 Članovi   Zamjenici/zamjenice
 Prof. art. Hrvoje Njirić   Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot
 Doc. art. Toma Plejić   Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 Doc. dr. sc. Snježana Perojević   Doc. art. Iva Letilović
 Doc. dr. sc. Ana Grgić   Doc. dr. sc. Dujmo Žižić
 Prof. art. Dario Gabrić   Prof. dr. sc. Katja Marasović


Povjerenstvo za završne ispite studija Geodezija i geoinformatika

 Članovi/članice   Zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar
 Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović   Izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović


Povjerenstvo za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Građevinarstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Prof. dr. sc. Željana Nikolić
 Prof. dr. sc. Roko Andričević   Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić
 Prof. dr. sc. Nikša Jajac   Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić
 Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović   Doc. dr. sc. Marina Sunara
   
   

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Boris Trogrlić   Izv. prof. dr. sc. Neno Torić
 Doc. dr. sc. Dujmo Žižić   Izv. prof. dr. sc. Vesna Perković-Jović
 Prof. dr. sc. Željana Nikolić   Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim
 Prof. dr. sc. Ivica Boko   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić


Povjerenstvo za nastavna pomagala i izdavačku djelatnost

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Katja Marasović   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
 Prof. dr. sc. Mirela Galić   Doc. dr. sc. Marina Sunara
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.   Prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 Petar Vrdoljk, student   Ante Pauk, student


Povjerenstvo za kontrolu kvalitete nastave

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Doc. dr. sc. Dujmo Žižić   Prof. dr. sc. Predrag Miščević
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu

 Valentina Drmić, studentica  
 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić  
 Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić  
 Doc. dr. sc. Jelena Kilić Pamuković  
 Prof. dr. sc. Katja Marasović  


Etičko povjerenstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić   Prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Prof. dr. sc. Darovan Tušek   Doc. dr. sc. Ana Grgić
 Doc. dr. sc. Dujmo Žižić   Prof. art. Dario Gabrić
 Brigita Krnjaić, studentica   Daphne Franušić, studentica

 

Radna skupina za praćenje ishoda učenja na Fakultetu

David Kuzmanić, mag. ing. aedif.
Nikola Popić, dipl. ing. arh.
Željko Gudelj, dipl. ing. geod.
Aida Matijević, dipl. ing. građ.
Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović

 

Povjerenstvo za studentska pitanja

 Izv. prof. dr. sc. Neno Torić
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić
 Domagoj Bendić, student

 

Stegovno povjerenstvo za odgovornost studenata

 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić  
 Mr. sc. Slobodan Pavasović  
 Luciana Deur, studentica  

 

Studentska pravobraniteljica

Klara Kvesić, studentica