Fakultetsko vijeće


Dekan i prodekani / prodekanice

Izv. prof. dr. sc. Neno Torić, v.d.dekana
Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić, v.d. prodekana za studije građevinarstva
Prof. art. Dario Gabrić, v.d. prodekana za studije arhitekture i urbanizma
Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić, v.d. prodekanice za studij geodezije i geoinformatike
Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, v.d. prodekana za znanost, inovacije i međunarodne odnose
Izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić, v.d. prodekanice za upravljanje ljudskim resursima i kvalitetom
 


Redoviti i izvanredni profesori / profesorice

Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić
Prof. dr. sc. Roko Andričević
Izv. prof. dr. sc. Maja Andrić
Prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić
Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
Prof. art. Neno Kezić
Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
Prof. dr. sc. Željana Nikolić
Prof. art. Hrvoje Njirić
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović
Prof. dr. sc. Ivana Racetin
Prof. dr. sc. Jure Radnić
Prof. dr. sc. Jelena Sedlar
Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić
Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović
Prof. dr. sc. Boris Trogrlić
Prof. dr. sc. Darovan Tušek


Šefovi / šefice katedri

Prof. dr. sc. Ivica Boko
Doc. dr. sc. Davor Bojanić
Izv. prof. dr. sc. Deana Breški
Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
Prof. dr. sc. Tea Duplančić Leder
Prof. dr. sc. Mirela Galić
Prof. dr. sc. Hrvoje Gotovac
Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić
Izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović
Prof. dr. sc. Alen Harapin
Prof. dr. sc. Damir Jukić
Prof. dr. sc. Sandra Juradin
Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
Izv. prof. dr. sc. Katja Marasović
Prof. dr. sc. Predrag Miščević
Prof. dr. sc. Ante Munjiza
Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj
Izv. prof. art. Dinko Peračić
Doc. dr. sc. Snježana Perojević
Izv. prof. dr. sc. Vesna Perković Jović


Predstavnici / predstavnice docenata

Doc. dr. sc. Goran Baloević
Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot
Doc. dr. sc. Marina Sunara
Doc. dr. sc. Goran Vlastelica
 

Predstavnici suradnika

Dr. sc. Ante Buzov
Dr. sc. Ivan Racetin


Predstavnica predavača i viših predavača

Milena Vulević Pribudić, mag. math.


Predstavnik radnika

Stipe Rađa


Predstavnici / predstavnice studenata


Klara Kvesić
Gabrijela Grozdanić
Petar Vrdoljak
Krešimir Pauk
Andjela Baković