Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za prometnice


OPIS

Laboratorij za prometnice raspolaže opremom za snimanje stanja kolnika, brojenje prometa te simulaciju odvijanja prometnih tokova. Modularni nadzorni sustav za snimanje stanja kolnika sastoji se od digitalnih laserskih mjerača visoke rezolucije integriranih na grednom nosaču koji se montira na vozilo, uređaja za snimanje geometrijskih parametara prometnice, širokokutne HD kamere, GPS sustava i softvera za obradu podataka. Ovim sustavom moguće je prikupiti podatke o ravnosti kolnika (kolotrazi, IRI indeks), makroteksturi, uzdužnim i poprečnim nagibima, horizontalnoj i vertikalnoj zakrivljenosti, opremi ceste te okolnom prostoru. Radarski brojači prometa koji se montiraju na stup prikupljaju podatke o broju i brzini vozila po pojedinim kategorijama na dvosmjernoj dvotračnoj cesti te s pripadajućim softverom daju izlazne podatke potrebne za analizu prometnog toka. Za provedbu prometnih analiza, usporedbu varijantnih rješenja i simulaciju različitih scenarija odvijanja prometnog toka, laboratorij raspolaže simulacijskim modelima.


 

USLUGE KOJE NUDIMO:

  • brojanje prometa
  • izrada prometnih analiza i studija
  • snimanje stanja kolnika i opreme ceste
  • snimanje geometrijskih parametara ceste


STRUČNI PROJEKTI

  • Prometna analiza varijantnih rješenje anketnog natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja gradskog projekta Istočna obala, 2023.
  • Mikrosimulacijski modeli varijanti cestovnog izlaza iz gradske luke s ciljem postizanja povećanja sigurnosti i kapaciteta, 2023.
  • Kompletna prometna analiza funkcioniranje prometnih tokova na državnoj cesti oznake DC433, od čvora na Ulici Domovinskog rata do raskrižja s Matoševom ulicom u Solinu (DC432), 2023.
  • preko 100 stručnih projekata (elaborati, studije, projekti)


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

„Istraživanja u području projektiranja prometnica i upravljanja cestovnom infrastrukturom“,  institucionalni ZIU projekt, 2023-2026.


NASTAVNA DJELATNOST 

  • mjerenja i/ili simulacije u okviru kolegija Prometna tehnika i izrade završnih i diplomskih radova
  • istraživački radovi na doktorskom studiju