Katedra za interdisciplinarnost u graditeljstvu


Članovi katedre:


Vanjska suradnja:

  • Irena Škarica, naslovna predavačica

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Osnove prava u graditeljstvu
Menadžment ljudskih resursa u građevinarstvu
Engleski jezik
Stručna praksa I
III.
III.

 


VI.
VI.
30+15
30+15
15+15
 
2,0
2,0
2,0
2,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Engleski jezik
Stručna praksa II
Upravljanje izgrađenim okolišem
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
30+30

30+30
5,0
2,0
5,0
Sveučilišni diplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Strani jezik I.   15+15 1,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Osnove engleskog jezika struke
Poslovna komunikacija

V.
II.
 
15+15
15+15
3,0
2,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Engleski jezik   VI. 30+30 5,0