Laboratorij FGAG


Laboratorij FGAG ustrojstvena je jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu uspostavljena radi unaprjeđenja znanstveno‐istraživačkog, nastavnog i stručnog rada. Laboratorij je opremljen najsuvremenijom znanstvenom i ispitnom opremom, te omogućuje istraživačima, ispitivačima i studentima provedbu naprednih ispitivanja i istraživanja u području graditeljstva.

Voditelj Laboratorija FGAG: Goran Baloević

Laboratorij se sastoji od jedanaest specijaliziranih laboratorijskih jedinica:

     

      

s.l.j. Geotehnički laboratorij

voditeljica: Nataša Štambuk Cvitanović

     

 

s.l.j. Hidrotehnički laboratorij

voditelj: Hrvoje Gotovac

     

 

s.l.j. Laboratorij za materijale

voditelj: Nikola Grgić

     

 

s.l.j. Laboratorij za potresna ispitivanja

voditeljica: Marina Nikolić

     

 

s.l.j. Laboratorij za konstrukcije

voditelj: Vladimir Divić

     

 

s.l.j. Laboratorij za numerička modeliranja

voditeljica: Željana Nikolić

     

 

s.l.j. Laboratorij za GIS i
modeliranje podrške odlučivanju

voditeljica: Martina Baučić

     

 

s.l.j. Laboratorij za geodeziju i geoinformatiku

voditeljica: Jelena Kilić Pamuković

     

 

s.l.j. Laboratorij za implementaciju
suvremenih tehnologija u arhitektur
i

voditelj: Dinko Peračić

     

 

s.l.j. Laboratorij za prometnice

voditeljica: Deana Breški

     

 

s.l.j. Mjerna stanica za energiju vjetra

voditelj: Toni Kekez