Laboratorij FGAG

Laboratorij FGAG ustrojstvena je jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu uspostavljena radi unaprjeđenja znanstveno‐istraživačkog rada i sastoji se od jedanaest specijaliziranih laboratorijskih jedinica (SLJ) :

 • SLJ ‐ Geotehnički laboratorij
 • SLJ ‐ Hidrotehnički laboratorij
 • SLJ ‐ Laboratorij za materijale
 • SLJ ‐ Laboratorij za potresna ispitvanja
 • SLJ ‐ Laboratorij za konstrukcije
 • SLJ ‐ Laboratorij za numerička modeliranja
 • SLJ - Laboratorij za GIS i modeliranje podrške odlučivanju
 • SLJ - Laboratorij za geodeziju i geoinformatiku
 • SLJ ‐ Laboratorij za implementaciju suvremenih tehnologija u arhitekturi
 • SLJ ‐ Laboratorij za prometnice
 • SLJ ‐ Mjerna stanica za energiju vjetra