Osnove projiciranja I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • definirati, klasificirati i konstruirati krivulje 2. stupnja (konike) koristeći i vezana preslikavanja,
  • koristiti važeće zakonitosti pri paralelnom projiciranju elemenata 3-D prostora na 2-D medij,
  • vizualizirati u 3-D prostoru objekte predočene paralelnim projekcijama na 2-D mediju neovisno o korištenim alatima,
  • Mongeovom metodom projiciranja konstruirati 0, 1, 2, 3-D objekte u općim i posebnim položajima prema ravninama projekcija,
  • aksonometrijskim metodama konstruirati 3-D sliku objekta zadanog Mongeovim parom projekcija,
  • predvidjeti te metodama paralelnog projiciranja izvesti ravninske presjeke ploha 2. stupnja
  • primijeniti definicije i klasifikaciju konika pri određivanju i konstrukcijskom rješavanju ravninskih presjeka odgovarajućih ploha te razviti plašt plohe s presječnom krivuljom neovisno o korištenim alatima vizualizacije,
  • koristiti i primijeniti zakonitosti pojedinih metoda projiciranja u tehničkoj struci,
  • izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.