Elementi zgrada 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • raščlaniti proces izgradnje po etapama
  • potvrditi poznavanje zakonske regulative iz područja prostornog uređenja i gradnje
  • razlikovati konstruktivne sustave, nosive i nenosive elemente zgrade te utjecaj svojstva tla na temelje i gradnju općenito
  • usporediti vrste betona, njegove sastavne dijelove te vrste i načine gradnje
  • usporediti tipove zidanih konstrukcija po materijalu, vrsti i načinu gradnje
  • povezati tip konstrukcije, ugrađene materijale i odgovarajuće norme
  • integrirati poznavanje osnova geodezije u proces arhitektonskog rada