Elementi zgrada 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  •  klasificirati međukatne konstrukcije
  • analizirati i predvidjeti mogućnosti primjene vertikalne modularne koordinacije
  • razlikovati nosive konstruktivne sustave prema načinu gradnje (monolitne, montažne i polumontažne) i vrsti materijala (beton, drvo, čelik)
  • potvrditi poznavanje osnova geologije
  • povezati tip temelje s osobitostima terena od različitih vrsta stijena
  • integrirati poznavanje osnova geodezije u proces arhitektonskog rada