Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo - Opći smjer

 

Voditelj smjera: prof. dr. sc. Dražen Cvitanić


Kompetencije

Završetkom studijskog programa i stjecanjem kvalifikacije student/ica je osposobljen/a za:

 • projektiranje i proračun srednje složenih betonskih konstrukcija
 • ocjenu dinamičkih svojstava i proračun srednje složenih konstrukcija na potres
 • projektiranje i proračun srednje složenih geotehničkih građevina
 • projektiranje gornjeg ustroja cestovnih i tračničkih prometnica
 • projektiranje hidrotehničkih objekata te vodovodnih, kanalizacijskih i hidroenergijskih sustava
 • formuliranje jednadžbi matematičke fizike na inženjerskim zadaćama, te njihovo rješavanje u zatvorenom obliku ili numeričkim metodama
 • proračun kapaciteta i razine usluge elemenata cestovnih prometnica i projektiranje raskrižja
 • izradu proračuna za rješavanje problema iz vodnog gospodarstva, vodoprivrednih sustava i sustava upravljanja vodama
 • rješavanje problema otjecanja na slivu, vrednovanje komponenti otjecanja i bilance voda, primjenu matematičko-statističkih metoda za rješavanje inženjersko-hidroloških problema
 • projektiranje i proračun složenih geotehničkih građevina te određivanje svojstava stijena
 • oblikovanje i dimenzioniranje pomorskih građevina u priobalnom moru
 • primjena tehnika sustavne analize, matematičkog modeliranja i operacijskih istraživanja u građevinarstvu
 • planiranje iskorištenja vodnih snaga, upravljanje i projektiranje energetskih objekata
 • procjenu proizvodnje temeljem standardnih pokazatelja, procjenu tvrtke temeljem bilance i ocjenu investicijskih pothvata

Osim nabrojanih, student/ica stječe i dodatne kompetencije ovisno o položenim izbornim predmetima tijekom studija.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Betonske konstrukcije I GAE701 30+30 5,0
Ž. Nikolić Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo GAO701 30+15 4,0
P. Miščević, G. Vlastelica Geotehničko inženjerstvo GAG703 30+30 5,0
D. Bojanić Hidraulika GAH701 45+30 6,0
D. Breški, D. Cvitanić Gornji ustroj prometnica GAF701 30+30 5,0
II. semestar
I. Andrić Hidrotehnički sustavi GAJ701 30+30 5,0
V. Denić-Jukić, D. Jukić Inženjerska hidrologija GAI701 30+30 5,0
V. Srzić Obalno inženjerstvo GAK701 30+30 5,0
D. Breški, D. Cvitanić Prometna tehnika GAF702 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Mehanika stijena GAG701 30+30 5,0
N. Jajac, K. Rogulj Operacijska istraživanja u građevinarstvu GAL701 30+30 5,0
III. semestar
R. Andričević Iskorištenje vodnih snaga GAK801 30+30 5,0
N. Jajac Poslovanje i investicije u građevinarstvu GAL702 30+30 5,0
  Izborni predmeti – dogovor s mentorom     15,0
  Izborni predmeti – slobodan izbor     5,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX801   30,0

 

Izborni predmeti (za sve smjerove)

Popis svih izbornih predmeta možete preuzeti ovdje.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
D. Cvitanić Cestovna čvorišta GAF801 30+30 5,0
D. Breški, I. Škarica Engleski jezik GAA003 30+30 5,0
B. Trogrlić Fizika zgrade GAO706 30+30 5,0
I. Andrić Gospodarenje komunalnim krutim otpadom GAJ703 30+30 5,0
D. Cvitanić, D. Breški Gradske prometne površine GAF802 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
D. Jukić Hidrologija krša GAI703 45+30 5,5
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
J. Radnić Izvođenje građevinskih konstrukcija GAE706 30+30 5,0
G. Baloević, N. Grgić Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi GAN703 30+30 5,0
V. Kozulić, M. Nikolić Konstrukcije povijesnih građevina GAD703 30+30 5,0
A. Harapin, M. Galić Kućne instalacije GAM701 30+30 5,0
G. Baloević, G. Vlastelica Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala GAN702 30+30 5,0
V. Srzić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
N. Jajac Management u građevinarstvu GAL703 45+15 5,0
D. Jukić Modeliranje kakvoće površinskih voda GAI706 30+30 5,0
J. Radnić, D. Matešan Mostovi GAE202 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija GAE803 30+30 5,0
P. Miščević Numeričko modeliranje u geotehnici GAG803 30+30 5,0
A. Munjiza Osnove simulacijskog inženjerstva GAO801 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Posebne drvene konstrukcije GAP704 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Potporne građevine i građevne jame GAG801 30+30 5,0
T. Duplančić-Leder Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima GAF002 30+30 5,0
R. Andričević Primjena stohastičkih metoda GAK803 30+30 5,0
B. Trogrlić, I. Balić Projektiranje konstrukcija računalom GAO705 30+30 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Složeno temeljenje GAG802 30+30 5,0
N. Grgić, V. Divić Spregnute konstrukcije GAE705 30+30 5,0
N. Jajac Sustavi odlučivanja u građevinarstvu GAL704 45+15 5,0
M. Smilović Zulim, N. Torić Trajnost konstrukcija GAE802 30+30 5,0
V. Kozulić, M. Nikolić Tuneli i podzemne građevine GAD704 30+30 5,0
K. Rogulj Upravljanje projektima GAL705 45+15 5,0
V. Denić Jukić Urbana hidrologija GAI705 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0