Složeno temeljenje


Predavanja: doc. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović

Vježbe: dr. sc. Goran Vlastelica

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati naprezanja i deformacije u tlu, prije i nakon izvršenog poboljšanja.
  • Odabrati optimalni način temeljenja, odnosno metode poboljšanja tla ovisno o razmatranom problemu.
  • Projektirati poboljšanje temeljnog tla.
  • Projektirati posebne vrste temelja i podtemeljnih građevina.
  • Voditi terenska pokusna ispitivanja poboljšanja tla i njihovu interpretaciju.
  • Voditi nadzor nad izvedbom složenih temeljenja.