Modeli mehanike tla


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kritički prosuditi najnovija saznanja dostupna u postojećoj literaturi s posebnom pažnjom na područje malih deformacija
  • Komentirati međusobne odnose, vrline i mane u primjeni, poznatih i priznatih modela tla
  • U laboratoriju, na postojećoj opremi, samostalno odrediti ulazne parametre za neki od poznatih modela tla
  • Dobivene laboratorijske podatke vrednovati i primijeniti na idealiziranom numeričkom modelu tla
  • Vrednovati dobivena rješenja usporedbom više varijanti
  • Izraziti argumentirano mišljenje o mogućnosti prilagodbe teoretskih rješenja za rješavanje prirodnih femomena u geotehnici a koji su pogodni za predmetna izučavanja.