Urbani dizajn


Predavanja: doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Valoriziati razvojne, odnosno progresivne i degradirajuće, odnosno regresivne, procese u urbanom prostoru.
  • Preispitati i usporediti tipologije, modele i metode definiranja i artikulacije urbane matrice odnosno morfologije.
  • Ocijeniti utjecaj urbane i komunalne  infrastrukture na urbani dizajn, odnosno procese u urbanom prostoru.
  • Temeljem ocjene prostornih potreba i mogućnosti te funkcionlnih i tehničkih  parametara urbane i komunalne infrastrukture, odabrati prostor za pozicioniranje infrastrukturnih objekata. 
  • Ocijeniti prostorne kapacitete lokacije i odabrati osnovne principe funkcioniranja i kriterije za planiranje prostora posebnih namjena, kompleksa jedne namjene i monofunkcionalnih prostornih cjelina kao što su transportna čvorišta, kampusi raznih namjena, industrija, poljoprivreda, turizam i sl