Urbani dizajn


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Upoznavanje sa razvojnim, odnosno progresivnim, i degradirajućim, odnosno regresivnim, procesima u urbanom prostoru.
  • Upoznavanje s tipologijama, modelima i metodama definiranja i artikulacije urbane matrice odnosno morfologije.
  • Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i projektiranja urbane i komunalne  infrastrukture i njen utjecaj na urbani dizajn, odnosno procese u urbanom prostoru.
  • Sposobnost dimenzioniranja prostora za pozicioniranja infrastrukturnih objekata i poznavanje osnovnih tehničkih, funkcionalnih i prostornih parametara urbane i komunalne infrastrukture.
  • Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i kriterija za planiranje prostora posebnih namjena, kompleksa jedne namjene i monofunkcionalnih prostornih cjelina kao što su transportna čvorišta, kampusi raznih namjena, industrija, poljoprivreda, turizam i sl.
  • Sposobnost prepoznavanja, interpretacije i valorizacije stanja i procesa u gradskom prostoru uz sposobnost njihove artikulacije i kontrole