Urbanizam 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razviti sposobnost interpretacije, primjene i definiranja osnovnih urbanih pravila,
  • razlikovati osnovna obilježja urbanog konteksta.
  • razviti sposobnost sintetiziranja obilježja urbane strukture i njihove integracije u koncept budućeg rješenja,
  • razviti sposobnost primjene elemenata i pravila urbanističke kompozicije u manjem i većem mjerilu,
  • temeljem provedenih analiza predložiti  glavne urbanističke elemente, morfološke elemente urbane strukture, urbane tipologije koje će činiti osnovu prostornog koncepta,
  • odabrati i ispitati opravdanost primjene osnovnih elemenata i alata za definiranje i dizajn javnog prostora,
  • provjeriti osnovne analitičke i koncepcijske postavke kroz izradu urbanističko-arhitektonskog projekta uređenja javnog prostora (ulice ili trga).