Urbanistička radionica 3, 2011./12.

 

PLAN RADA: (PDF dokument)

PROGRAM RADA: (PDF dokument)

UVODNA SKRIPTA, KNJIGA 2: (PDF dokument)

STUDENTI: (PDF dokument)

ANALIZA KNJIGA I POPIS PO GRUPAMA: (PDF dokument)

POPIS STUDENTSKIH ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA: (PDF dokument)

 

    

 

 

LOKACIJE:

a. Lora _ Kopilica _ Sjeverna luka

b. Rotor _ Karepovac _ TTTS

c. Duilovo _ Stobreč