Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 2


Predavanja: prof. dr. sc. Katja Marasović; doc. dr. sc. Snježana Perojević

Vježbe: dr. sc. Dunja Babić, predavačica, Emanuela Tomelić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

  • Karakteristični stilski elementi povijesne arhitekture u Splitu (PDF datoteka)


Očekivani ishodi učenja

  • osmisliti projekt obnove povijesno slojevitog graditeljskog sklopa
  • preporučiti nove sadržaje primjerene vrsti povijesne građevine
  • odabrati odgovarajuća tehnička rješenja i materijale za obnovu povijesnih građevina
  • argumentirati odluke vezane uz način i sadržaj obnove povijesne građevine
  • predvidjeti način zaštite i prezentacije arheološkog lokaliteta