Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 3


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Sposobnost valorizacije povijesne građevine/sklopa ili arheološkgo lokaliteta na temelju svih dostupnih podatka (bibliografskih, povijesnih, grafičkih, arheoloških, rezultata istraživanja...)
  • Sposobnost kritičkog prosuđivanja mogućnost nove izgradnje u povijesnom kontekstu
  • Sposobnost ocijene primjerenosti novih sadržaja u povijesnoj građevini/sklopu
  • Sposobnost preporuke načina obnove povijesne građevine ili prezentacije arheološkog lokaliteta
  • Sposobnost elaboracije i opravdanja predviđenog načina i obujma obnove povijesne građevine/sklopa ili  prezentacije arheološkog lokaliteta