Interijer


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razviti sposobnost analize i valorizacije zatećenog unutarnjeg prostora u koji se intervenira
  • Razlikovati metode i pristupe intervencije u postojeći unutarnji arhitektonski prostor
  • Razviti sposobnost analize projektnog zadatka i njegove artikulacije u prostorni koncept.
  • Odrediti pristup arhitektonske intervencije u unutarnjem prostoru sukladno rezultatima analiza, istraživanja, projektnog programa, te konceptualnog diskursa.
  • Biti sposoban/na provesti sve faze dizajn procesa u realizaciji intervencije u unutarnji prostor od valorizacije postojećeg prostora do realizacije intervencije i valuacije nakon stavljanja projektiranog prostora u funkciju.