Uporaba računala u arhitekturi 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Ispitati mogućnosti programskih aplikacija za računalno 3D modeliranje i vizualizacije 
  • Integrirati mogućnosti primjene računala i računalne grafike u proces rada na izradi arhitektonskih projekata
  • Procijeniti mogućnosti primjene određenih 3D rasterskih i vektorskih grafičkih programa na izradu i prezentaciju arhitektonskih projekata
  • Nacrtati crtež koristeći se 3D vektorskim i grafičkim programima