Diplomski radovi, 2010./2011.

IZLOŽBA DIPLOMSKIH RADOVA

_ 2010./2011. _ ZIMSKI DIPLOMSKI ROK

ANDRO BANOVAC

TURISTIČKI POTENCIJALI OBALNOG POJASA

TONI BOBAN

UREĐENJE POLJUDSKE OBALE

IVAN JURIĆ

KERUM UNLIMITED

ANA KRSTULOVIĆ

STALNI POSTAV, MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI NA RIVI

MISLAV KUZMANIĆ

PROŠIRENJE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA, TRSTENIK

BERISLAV LUKŠIĆ

STIVANSKA KUĆA (za 21. stoljeće) _ ppt _ NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD U 2010./2011.

SUZANA LUNIĆ

PLOVEĆI KULTURNI CENTAR kao svjetionik zadarskog arhipelaga _ ppt

MARINA MILJAK

REVITALIZACIJA STAROG TVORNIČKOG KOMPLEKSA NEPTUN

LUKA MUŽINIĆ

NOVA SCENA, KAZALIŠTE U KOPILICI, SPLIT

JELENA SMOLJO

SANACIJA I PRENAMJENA KAMENOLOMA

MARIO TOMIĆ

ODRŽIVI RAZVOJ POJASA RIJEKE JADRO

JELENA VESANOVIĆ

AERO_SOL _ ppt

_ 2010./2011. _ LJETNI DIPLOMSKI ROK

LUKA PETRIČEVIĆ

DALMATINSKA ZAGORA - IN PROCGRESS