Tipologija i forma u arhitekturi 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

 • analizirati tipološka značenja mjesta prirodnog i izgrađenog okoliša
 • kategorizirati arhitektonske tipološke i morfološke aspekte od prapovijesnih do suvremenih
 • identificirati arhitektonske principe na odabranim primjerima povijesne arhitekture
 • raščlaniti odnos tlocrta i presjeka u arhitekturi
 • povezati odnos funkcije i tipoloških osobitosti građevine
   

Nastavni materijali

Preporučena literatura:

 • Schneider, F. (ed): Grundrissatlas Wohnungsbau
 • Pevsner, N.: A History of Building Types
 • Honour, H., Flaming, J., Pevsner, N.: A Dictionary of Architecture
 • Alberti, L.B.: On the Art of Building in Ten Books
 • Constant, C.: Palladio Guide
 • Palladio, A.: The Four Books on Arhitecture
 • Masson, G.: Italian Villas and Palaces
 • Norberg-Schultz, C.: Baroque Architecture
 • Norberg-Schultz, C.: Meaning in Western Architecture
 • Droste, M.: Bauhaus Archiv
 • Gropius, W.: Sinteza u arhitekturi
 • Loos, A.: Ornament i zločin
 • Radović Mahečić, D.: Moderna arhitektura u Hrvatskoj
 • Čorak, Ž.: U funkciji znaka
 • Premerl, T.: Hrvatska arhitektura između dva rata