Uporaba računala u arhitekturi 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • ispitati osnovne programske aplikacije za pisanje, računanje i prezentaciju i njihove mogućnosti
  • integrirati mogućnosti primjene računala i računalne grafike u proces rada na izradi arhitektonskih projekata
  • procijeniti mogućnosti primjene 2D rasterskih grafičkih programa na izradu i prezentaciju arhitektonskih projekata
  • nacrtati crtež koristeći se 2D vektorskim i grafičkim programima