Radionica arhitektonskog projektiranja 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati tipologiju gradnje u zatečenom kontekstu
  • ispitati prometne tokove (kolne i pješačke) te procijeniti potencijalne vrste korisnika
  • povezati uporabne površine/prostore i osobitosti funkcionalnih sklopova stambene jedinice, vrsta i međusobnog odnosa različitih prostora funkcionalno vezanih na višestambeni objekt u arhitektonski projekt
  • procijeniti utjecaj atmosferskih i klimatskih elemenata na prostornu organizaciju, smještaj i orijentaciju stambenih jedinica kao dijelova te višestambenog objekta kao cjeline
  • kategorizirati različite tipologije višestambenih objekata prema vrsti zajedničkih komunkacija, tlocrtnim osobitostima, visini objekata i položaju objekta na terenu
  • preispitati prostorne odnose određenog višestambenog objekta i urbane strukture
  • analizirati elemente fleksibilnosti i osobitosti sustava stambenih jedinica
  • provjeriti primjenu određenog tipa konstrukcije, materijala i opreme za izgradnju nekog višestambenog objekta na određenoj lokaciji
  • nacrtati arhitektonsko rješenje višestambenog objekta na zadanoj lokaciji