Vektorska analiza


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović

Vježbe: Milena Vulević, predavačica
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Definirati i primijeniti pojmove kolegija
  • Primjeniti realne funkcije više varijabli
  • Primjeniti vektorske funkcije skalarnog argumenta
  • Razumjeti krivuljni integral prve vrste i svojstva
  • Razumjeti krivuljni integral druge vrste i njegova svojstva
  • Razumjeti dvostruki i trostruki integral i njegove primjene
  • Primjeniti Greenovu formulu
  • Razumjeti plošni integral prve i druge vrste
  • Primjeniti skalarna i vektorska polja
  • Primjeniti Green-Gauss-Ostrogradski teorem i Stokesov teorem.