Fizika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Opisati i objasniti fizikalne veličine
  • Objasniti pojmove skalara i vektora i rješavati zadatke
  • Definirati pojmove iz kinematike i rotacijske kinematike te riješiti jednostavne probleme i zadatke
  • Poznavati Newtonove zakone i osnove dinamike i rotacijske dinamike te riješiti jednostavne probleme i zadatke
  • Definirati pojmove rada i energije te riješiti jednostavne probleme i zadatke
  • Definirati pojmove iz statike te riješiti složenije probleme i zadatke
  • Poznavati osnove teorije titranja i valova te riješiti jednostavne probleme i zadatke
  • Poznavati osnove teorije elektriciteta i magnetizma te riješiti jednostavne probleme i zadatke
  • Definirati pojmove iz geometrijske optike te riješiti složenije probleme i zadatke
  • Primijeniti stečena znanja iz fizike u građevinarstvu.