Matematika

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Opisati tipove i svojstva matrica realnih brojeva te način izračunavanja determinanti
  • Primijeniti Gaussov postupak eliminacije u određivanju ranga matrice i rješavanju sustava linearnih jednadžbi
  • Odrediti vektore u trodimenzionalnome prostoru na temelju njihovih zadanih/traženih svojstava i/ili međusobnoga položaja u prostoru
  • Riješiti jednadžbu i nejednadžbu u skupu kompleksnih brojeva i interpretirati ju grafički u Gaussovoj ravnini
  • Odrediti prirodno područje definicije, sliku, svojstva, limes, derivaciju i diferencijal realne funkcije realne varijable
  • Ispitati tijek i nacrtati kvalitativni graf eksplicitno zadane realne funkcije realne varijable
  • Izračunati i protumačiti neodređeni i određeni integral zadane funkcije
  • Primijeniti određeni integral u izračunavanju površine ravninskoga lika, duljine ravninske krivulje te volumena i oplošja rotacijskoga tijela
  • Riješiti običnu diferencijalnu jednadžbu separiranih varijabli, homogenu običnu diferencijalnu jednadžbu, linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu 1. reda, jednostavni primjer običnih diferencijalnih jednadžbi 2. reda snižavanjem reda jednadžbe, linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu 2. reda s konstantnim koeficijentima