Matematika I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • riješiti jednostavnije geometrijske prostorne probleme vektorskim računom;
  • riješiti sustave linearnih jednadžbi matričnim računom;
  • riješiti jednadžbe i nejednadžbe u skupovima brojeva i interpretirati ih grafički;
  • odrediti prirodno područje definicije, sliku, svojstva, limes, derivaciju i diferencijal funkcije jedne varijable;
  • ispitati tok i nacrtati kvalitativni graf eksplicitno zadane funkcije jedne varijable;
  • ispitati konvergenciju nizova i redova brojeva i funkcija;
  • odrediti Taylorov polinom za zadanu funkciju jedne varijable i točnost aproksimacije;
  • izračunati neodređeni, određeni i nepravi integral eksplicitno zadane funkcije jedne varijable;
  • primijeniti određeni integral u izračunavanju površine ravninskoga lika, duljine ravninske krivulje te volumena i oplošja rotacijskog tijela.