Integralne jednadžbe


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati integralne jednadžbe za rješavanje početnih i rubnih zadaća običnih i parcijalnih diferencijalnih jednažbi
  • Klasificirati integralnu jednadžbu te odabrati adekvatnu metodu rješavanja
  • Utvrditi mogu li se u rješavanju primjenti integralne transformacije
  • Utvrditi može li se u rješavanju integralnih jednadžbi primjeniti numeričke metode.