Primijenjena funkcionalna analiza


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati neke rubne zadaće u obliku varijacijskih jednadžbi
  • Utvrditi egzistenciju i jedinstvenost slabih rješenja zadanih rubnih zadaća
  • Ispitati uvjete rješivosti linearnih algebarskih i operatorskih jednadžbi
  • Primjenom odgovarajućeg algoritma riješiti zadaću s ograničenjima u obliku jednakosti