Inženjerska hidrologija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje razumijevanje i rješavanje inženjerskih problema vezanih za otjecanje na slivu, razumijevanje komponenti otjecanja i bilance voda.
 

Nastavni materijali

Predavanja: