Inženjerska hidrologija


Predavanja: prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić, prof. dr. sc. Damir Jukić

Vježbe: doc. dr. sc. Ana Kadić, prof. dr. sc. Damir Jukić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Predavanja:


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje razumijevanje i rješavanje inženjerskih problema vezanih za otjecanje na slivu, razumijevanje komponenti otjecanja i bilance voda.